Family PhotoWelcome to the Ancerewicz Family Home Page. This site was created for many purposes but primarily to share our photos, video clips and ethnic history with friends and relatives both near and far. It is my first attempt at web page design and will be under continuous revision. The content of this site reflects my interest in digital photography, digital videography and genealogy. Enjoy and please send feedback.


Zapraszamy do strony internetowej Rodziny Ancerewiczow. Ta strona zostala stworzona do wielu celów, ale przede wszystkim do akcji “nasze zdjecia”, pliki wideo i etnicznych historii z przyjaciólmi i rodzina, zarówno blisko i daleko. To jest moja pierwsza próba projektowania stron internetowych i bedzie w ciaglej weryfikacji. Zawartosc tej strony odzwierciedla moje zainteresowanie fotografia cyfrowa, videografia i genealogia. Zapraszamy i prosimy o opinie.